Structuur

Internationale structuur

In 2002 werd de internationale federatie opgericht met als doel de spelregels en wedstrijdreglementen voor powerchair hockey internationaal te harmoniseren. Op internationaal vlak wordt de sport gecoördineerd door IWAS International Committee of Powerchair Hockey (IPCH). Momenteel is powerchair hockey nog geen paralympische sport.

Het Belgisch nationaal team powerchair hockey is onderdeel van de werking topsport van G-sport Vlaanderen maar werkt nauw samen met de commissie G-hockey.

Nationale structuur

De reguliere competitie powerchair hockey is een organisatie van de commissie G-hockey of HOC. Deze commissie is een onderdeel van de Vlaamse sportfederatie G-sport Vlaanderen, het vroegere Parantee-Psylos. Zij staan in voor de coördinatie van de meeste G-sporten in Vlaanderen. De sportfederatie is lid van het Belgisch Paralympisch Committee (BPC).

G-sport Vlaanderen

G-sport Vlaanderen is een Vlaamse sportfederatie die een duurzaam, innovatief en kwaliteitsvol sportaanbod op maat van personen met fysieke, zintuiglijke of verstandelijke handicap organiseert.  Ze realiseert dit door een uitgebreid netwerk van exclusieve G-sportclubs en een intensieve samenwerking met reguliere sportfederaties en hun aangesloten clubs. Hun verworven expertise wordt aangewend om zowel recreatieve, competitieve als topsporters met een handicap te begeleiden en te ondersteunen in het verwezenlijken van hun eigen sportieve en sociale ambities.

Visie

Er wordt gefocust op mogelijkheden bij G-sport Vlaanderen, niet op de beperkingen. Bij de organisatie gaan ervan uit dat elke persoon met een handicap kan sporten. Het zorgt ervoor dat de omgeving weet en (h)erkent dat elke persoon met een handicap kan sporten. Ten slotte staat het erop dat elke sport kwaliteit biedt.